Start Aktualności Etykiety

Etykiety

Wprowadziliśmy możliwość przypisania etykiet w zleceniach i fakturach. Etykiety definiujemy w opcji Ustawienia -> Słowniki -> Statusy/Etykiety
Istnieje możliwość przypisania koloru.
etykiety1

W module Faktury umieściliśmy dodatkową kolumnę z etykietami (1) która może być ukrywana (2).
Aby ustawić etykietę, należy wywołać menu kontekstowe, prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć pozycje Etykiety, a następnie wybrać odpowiednią etykietę (3).
Wyszukiwanie dokumentów odbywa się za pomocą pola nr 4.
etykiety2
Powyższy opis dotyczy także modułu Zlecenia