Wideo

Logowanie do programu

Przyjęcie towaru na magazyn

Nowe zlecenie i dokument spzedaży

Umawianie klientów w terminarzu

Zlecenie z terminarza

Szybka sprzedaż

Korekta faktury

Pobieranie danych firm z internetu (GUS)

Zmiana hasła dostępu

Uzupełnienie podstawowych informacji o firmie

Dopisywanie personelu obsługującego program