Start Warsztat 3.4 Funkcje programu

Funkcje programu

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych funkcji wraz z krótkim opisem.

Zlecenia

Nasz program posiada rozbudowaną obsługę zleceń, pozwalającą na:

 • definiowanie wielu typów zleceń,
 • powiązanie zlecenia z terminarzem prac,
 • drukowanie warsztatowej karty pracy dla mechaników,
 • dodawanie materiałów oraz usług,
 • dodawanie materiałów z pominięciem magazynu,
 • przypisywanie mechaników do wykonywanych prac,
 • zaliczki,
 • zamówienia do zleceń,
 • drukowanie kosztorysu,
 • drukowanie raportu z naprawy,
 • rozliczanie wykorzystywanych części przy pomocy dokumentów wydań,
 • drukowanie raportów przerobu dla mechaników oraz dla nadzorców (mistrzów),
 • drukowanie raportu robót w toku,
 • łatwe tworzenie dokumentów sprzedaży, po zakończeniu zlecenia,
 • możliwość wystawienia kilku faktur do jednego zlecenia,
 • filtrowanie dokumentów,
 • powiadomienia SMS,
 • zapisywanie raportów w formacie CSV,

  Sprzedaż - Faktury

  Kolejnym ważnym elementem programu, jest obsługa sprzedaży. Najważniejsze cechy to:

 • definiowanie wielu typów faktur,
 • faktury w euro,
 • sprzedaż towarów,
 • sprzedaż towarów z pominięciem magazynu,
 • sprzedaż usług,
 • szybka sprzedaż,
 • łatwe tworzenie dokumentów do zleceń,
 • faktury zbiorcze dla zleceń,
 • faktury zbiorcze dla wydań,
 • zaliczki,
 • korekty dokumentów,
 • duplikaty,
 • możliwość sprzedaży w cenach netto/brutto,
 • powiązanie z kasą (wygodne przyjmowanie gotówki do kasy),
 • automatyczna kontrola rozliczeń z klientami (limity kredytowe, kontrola zaległych należności, wezwania do zapłaty),
 • drukowanie raportu sprzedaży,
 • drukowanie rejestru VAT,
 • filtrowanie dokumentów
 • eksport dokumentów do programów księgowych: ALA, CDN oraz Symfonia
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi
 • zapisywanie raportów w formacie CSV

  Obsługa magazynu

 • definiowanie wielu magazynów,
 • kartoteki towarów,
 • współpraca z cennikiem InterCars - IC_Katalog,
 • wygodny mechanizm filtrowania kartotek,
 • inwentaryzacje,
 • rezerwacje części (poprzez zamówienia indywidualne),
 • pełna historia ruchów magazynowych,
 • dokumenty przyjęć,
 • wczytywanie przyjęć z pliku - faktury elektroniczne w formatach: InterCars, AUTO-LAND, Hart, CDN, Gordon, Fota, Inter-Team, AD Polska, Motogama, Falcon, EuroPart, Mercedes,
 • faktury zbiorcze do przyjęć,
 • dokumenty wydań,
 • przesunięcie międzymagazynowe
 • drukowanie stanu magazynu na konkretny dzień,
 • drukowanie raportu rotacji
 • drukowanie etykiet na drukarce ZEBRA GK420t
 • zapisywanie raportów w formacie CSV

  Zamówienia

 • zamówienia indywidualne (dla klientów),
 • zamówienia własne (do dostawców),
 • definiowanie wielu typów zamówień,
 • rezerwacja części do zamówienia,
 • zaliczki,
 • automatyczne zaspakajanie zamówień indywidualnych, podczas przyjmowania części na stan,
 • tworzenie dokumentów sprzedaży w dowolnym momencie (także przy niepełnej realizacji zamówienia indywidualnego),
 • automatyczne generowanie zamówień własnych na podstawie stanów minimalnych,

  Terminarz

 • możliwość planowania prac na stanowiskach warsztatowych,
 • łatwe tworzenie zleceń dla konkretnego zadania,
 • z poziomu zlecenia można przeglądać listę zaplanowanych prac,
 • powiadomienia SMS,

  Przechowalnia opon

 • wydruki otwarcia/zamknięcia depozytu opon,
 • szczegółowe raportowanie,

 •